Silversmeden
algwebb
dubblasoljuhl
fotter
trollstav
rav
karlekspar
skalgrop
solhjulwebb
haxmann

1,1 km gångavstand fran Dals-Långeds gästhamn, eller tar linje 740

Berit Lindskog


Ekerudsvägen 41

66695 DALS LÅNGED

+49 531-419 90 ring innan !

karlekspar
algwebb
dubblasoljuhl
trollstav
rav
skalgrop
solhjulwebb
fotter
haxmann

Silversmeden i Dals-Långed

också en legend:


Hällritsningar i Silver !